Skip links

Условия за ползване на сайта

Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ , са предназначени за регулиране на отношенията между Bankya Hill Residence, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на интернет страницата: https://bankyahillresidence.bg/#, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

Осъществявайки достъп до Интернет страницата, Вие приемате настоящата политика без  ограничения или условия, поради тази причина посещението от Ползвателя на сайта става предмет на тази политика и условия. В случай че Ползвателя не приема тези условия, не бива да използва тази страница.

Съдържанието на Интернет страницата е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание от Ползвателя в каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на Интернет страницата, освен в случаите когато това не противоречи на изложените тук условия.

Bankya Hill Residence не гарантира постоянното функциониране на Интернет страницата, нито че последната не съдържа грешки.

Bankya Hill Residence си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.

Bankya Hill Residence си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Интернет страницата не гарантира, че уеб страниците й не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Интернет страницата си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

This website uses cookies to improve your web experience.
Виж повече